ČESKY Speciální velikonoční foto nabídka. Získejte více fotografií za méně! Nabídka končí 20. března 2016.">
What do I offer?
ENGLISH I offer my photo services to capture the inimitable smiles of children, parental love, intimacy and mystery of portraits, festivity of birthday celebrations ... I will be very happy to try managing your specific ideas, so please contact me.
I offer photoshooting in furnished and cozy studio - multicolored backdrops, professional lights, props, etc. Obvious is also the possibility take photos at your home or outdoors (eg. in the flowering garden or park ...).

Co nabízím?
ČESKY Nabízím své fotoslužby k zachycení neopakovatelných dětských úsměvů, rodičovské lásky, portrétní intimity a tajemna, veselí narozeninových oslav... Velmi rád se pokusím vyhovět i Vaším specifickým představám, a proto mě prosím kontaktujte.
Nabízím fotografování ve vybaveném a útulném ateliéru - různobarevná fotopozadí, profesionální světla, rekvizity atd. Samozřejmá je i možnost fotografováni u Vás doma či v exteriéru (např. v rozkvetlé zahradě nebo parku…).
Something about me
ENGLISH I have started with photography nearly 20 years ago. I'm still learning and discovering new techniques, I love photography and working with people. These are the main reasons why I enjoy photolife everyday. I love traveling and getting to know everything new. Among others, I successfully passed an accredited exam of The Ministry of Education, Youth and Sports, Czech rep. - "Photographer - Photojournalist." My key specializations include photography of families, portraits, products and nature.

Něco málo o mně
ČESKY Fotografovat jsem začal před téměř 20ti lety. Stále se učím a objevuji nové techniky, mám rád fotografování a práci s lidmi. To jsou hlavní důvody, proč si tolik užívám svůj fotoživot každý den. Miluji cestování a poznávání všeho nového. Mimojiné jsem úspěšně složil akreditovanou zkoušku MŠMT - "Fotograf - Fotoreportér". Mezi mé specializace patří fotografie rodin, portrétů, produktů a přírody.
What is my goal?
ENGLISH Everything in my life I do, I try to do with passion and at 100%. Therefore, my goal is to create a pleasant and creative atmosphere during photoshooting, resulting in your unique and memorable photos.
I look forward meeting you!

Co je mým cílem?
ČESKY Vše, co ve svém životě dělám, se snažím dělat s vášní a na 100%. Proto je mým cílem vytvořit během fotografování příjemnou a tvůrčí atmosféru, jejímž výsledkem jsou Vaše jedinečné a nezapomenutelné fotografie.
Těším se na Vás!