Photogifts

ENGLISH A prerequisite for these photo presents is photoshooting for a corresponding number of photos. Prices associated with these photoshooting/photographs are included in the price of photo gifts. Photos will be handed over primarily in electronic form on CD (or USB flash drive - see Surcharges) or in other way (see Information and Business conditions) along with the photo presents.

"Calendar" - 2699 CZK, 26 photos

Note:
- time of photoshooting is approx. 120 mins
- 13 photographs in colorful and black&white variants, that means 13 + 13 on CD
- photos will be also used to create and print 1 piece of calendar (A4, wall, annual, 250 g / ㎡ quality paper, 12 sheets of calendar plus the title page, spiral binding with hanger)
- additional piece of calendar can be printed for 349 CZK

"Postcards" - 1799 CZK, 20 photos

Note:
- time of photoshooting is approx. 90 mins
- 10 photographs in colorful and black&white variants, that means 10 + 10 on CD
- the photos will be used to create and print one set of postcards (10 postcards with the same or different motives - according to your wishes) on laminated paper

Other presents

Note:
- I also offer other options how to utilize your photos:
- stickers
- wish cards
- Mugs for drinking
- mouse pad
- And many more, so please contact me for more information.

"PhotoImages - PhotoPosters NEW"

Note:
- I offer a variety of photo images for your pleasure and relaxation. It's simple! Choose the image number, size, and send both of them to me via email.
You can pick either Photoimage (will be printed on high quality canvas) style or Photoposter (will be printed on matte premium paper). Delivery time is about 10 working days.
- Check out the actual photo image set
OptionDimensions in cmsPrice in CZK
S - PhotoImage20x30799
M - PhotoImage40x601299
L - PhotoImage60x901699
XL - PhotoImage80x1202299
S - PhotoPoster40x60549
M - PhotoPoster60x80799
L - PhotoPoster50x150949
SURCHARGES
- In a case of the photoshooting outside of the studio or traveling outside Prague, the surcharge is CZK 8 per 1 km.
- If you prefer to hand over the photos on a USB flash drive than on a CD (free): USB Flash Drive - 4 GB: CZK 150, 8 GB: 200 CZK.
- Photos can also be printed on demand (up to 10 pieces = 90 CZK, 11-20 pieces = 130 CZK, 21-30 pieces = 170 CZK, ...).
Price list is valid as of 1 March 2016 until further notice. I am not VAT registered subject.

Fotodárky

ČESKY Předpokladem pro tyto fotodárky je nafocení odpovídajícího počtu fotografií. Ceny spojené s těmito fotografiemi jsou již obsaženy v ceně fotodárku. Fotografie Vám budou předány primárně předány v elektronické podobě na CD (či USB flash disku - viz. Příplatky) nebo jinou cestou (viz. Informace a obchodní podmínky) spolu s fotodárkem.

"Kalendář" - 2699 Kč, 26 fotografií

Poznámka:
- doba focení zhruba 120 minut
- 13 fotografií v barevné a černobílé variantě, tj. 13+13 na CD
- z fotografií bude vytvořen a vytišten 1 kus kalendáře (A4, nastěnný, roční, 250 g/㎡ kvalitní papír, 12 kalendářních listů plus titulní strana, kroužková vazba se závěsem)
- každý další kus kalendáře za příplatek 349 Kč

"Pohlednice" - 1799 Kč, 20 fotografií

Poznámka:
- doba focení zhruba 90 minut
- 10 fotografií v barevné a černobílé variantě, tj. 10+10 na CD
- z fotografií bude vytvořen a vytištěn 1 set pohlednic (10 ks pohlednic se stejným či různými motivy - dle přání) na laminovaný papír

Ostatní fotodárky

Poznámka:
- Nabízím i nasledující možnosti, jak využít vaše fotografie:
- samolepky
- přání
- hrnky na pití
- podložka pod myš
- a mnohé další, proto mě prosím kontaktujte pro více informací.

"Fotoobrazy - Fotoplakáty NOVINKA"

Poznámka:
- Nabízím různé fotoobrazy pro potěchu a relaxaci. Je to jednoduché! Vyberte si číslo obrazu, velikost a pošlete mi obé emailem.
Můžete zvolit buď Fotobraz (bude vytištěn na vysoce kvalitním plátně) nebo Fotoplakát (bude vytištěn na kvalitním matném papíře). Doba dodání je zhruba 10 pracovních dní.
- Prohlédněte si aktuální nabídků fotoobrazů
VariantaRozměry v cmCena v Kč
S - Fotoobraz20x30799
M - Fotoobraz40x601299
L - Fotoobraz60x901699
XL - Fotoobraz80x1202299
S - Fotoplakát40x60549
M - Fotoplakát60x80799
L - Fotoplakát50x150949
PŘĺPLATKY
- V případě fotografování mimo ateliér či mimo Prahu je cestovní příplatek 8 Kč za 1 km.
- Pokud preferujete předání fotografií raději na USB flash disku než na CD (zdarma): USB Flash disk - 4GB: 150 Kč, 8GB: 200 Kč
- Fotografie mohou být také na požádání vytištěny (do 10ks = 90 Kč, 11-20ks = 130 Kč, 21-30ks = 170 Kč,...)
Ceník platný od 01.03.2016 do odvolání. Nejsem plátce DPH.