"Magical photo triangle" - shutter speed. | "Magický foto trojúhelník" - rychlost závěrky.

"Magical photo triangle" - shutter speed. | "Magický foto trojúhelník" - rychlost závěrky.

30-03-2016


ENGLISH The second parameter in the "magical photo triangle" is shutter resp. shutter speed. The third (and last) one we will talk about in the later article is ISO (sensitivity).

So how shall we use shutter speed to help our photos at best? The first thing we should clarify to ourselves is how should the final picture look like. Should it be blurred (ie: water drops, portraits background...), sharp as much as possible (ie: sport) or something in between? If we are about the first case, our shutter speed should be set to slower (ie: 1/8 - 1/2 secs.). On the other hand, if we want to catch a fast movement, or shutter speed should be very fast (ie: 1/1000 - 1/250 secs.). As I have mentioned at the beginning, shutter speed is just one parameter out of the key three. Therefore we should always consider them mainly in regards to the lighting conditions.

One thing to be noted. The slower shutter speed we set, more stable our camera should be. So, we are about photoshooting waterfalls (and so having a milky water), we should use tripod.

How to find the best shutter speed? Just play with your camera to see what is the best for you and your pictures.

Good photoluck! Stay tunned for next articles...ČESKY Druhý parametr v "magickém foto trojúhelníku" je závěrka resp. rychlost závěrky. Třetí (a poslední), o němž budeme hovořit v později, je ISO (citlivost).

Jak budeme používat rychlost závěrky, abychom pomohli naším fotografiím nejlépe? První věc, kterou bychom si měli ujasnit, je jak by měl výsledný obraz vypadat. Mělo by to být rozmazané (tj. vodní kapky, pozadí u portrétů ...), ostrý co nejvíce (tj. sport), nebo něco mezi tím? Jde-li nám o první případ, rychlost závěrky by měla být nastavena na pomalejší (tj. 1/8 - 1/2 sek.). Na druhou stranu, pokud chceme zachytit rychlý pohyb, rychlost závěrky by měla být velmi rychlá (tj. 1/1000 - 1/250 sekundy). Jak jsem již zmínil na začátku, rychlost závěrky je jen jeden parametr z klíčových tří. Proto bychom měli vždy zvážit jejich použití hlavně v souvislosti se světelnými podmínkami.

Jednu věc je třeba poznamenat. Při pomalejší rychlosti závěrky bychom měli používat stativ, aby náš fotoaparát byl stabilní. To je situace pro focení vodopádů (tzv. mléčná voda).

Jak najít nejlepší rychlost závěrky? Stačí si hrát s fotoaparátem a zjistit, co je nejlepší pro vás a vaše obrázky.

Dobré fotoštěstí! Zůstaňte se mnou pro další články...