5 tips on how to dress for photographing. | 5 rad, jak se obléci na fotografování.

5 tips on how to dress for photographing. | 5 rad, jak se obléci na fotografování.

14-06-2016

ENGLISH This is one of the most common questions that I get before the photoshoot, "What I resp. we should wear?". I think the answer has several levels ...

1. Put on something, so that you feel comfortable during the shoot. Remember that you will not be necessarily photographed in one position only, but rather in several - for example, standing, sitting, lying down ...

2. Put on something, so that your clothes match with the intended use of the final photographs. If you want to use photos for the family calendar, you may not necessarily be in suits, but rather in some casual clothes.

3. Put on something, so your clothes do not have too many details, patterns etc. In simplicity is power and beauty at the same time. Remember, the main details of the picture should be you and not your clothes.

4. Put on something, so you (and the environment, respectively. Background) fit with each other. It is a good idea to agree on the photo's environment and its color composition in advance with the photographer. Subsequently discuss the possible color variations of your clothes. Here are a few interesting color combinations for your inspiration.

5. Put on a good mood and enjoy a photoshooting.

Good photoluck! Stay tuned for next articles...

ČESKY Toto je jedna z nejčastějších otázek, které před focením dostávám" Co si mám resp. máme na sebe obléci? Myslím, že odpověď má několik rovin...

1. Oblečte se tak, abyste se při focení cítili pohodlně a příjemně. Nezapomínejte, že nebudete nezbytně fotografováni jen v jedné poloze, ale spíše ve vícero - například ve stoje, v sedě, v leže...

2. Oblečte se tak, aby vaše oblečení odpovídalo zamýšlenému využití výsledných fotografií. Pokud chcete fotky použít na rodinný kalendář, nemusíte být nezbytně v oblecích, ale spíše v ležernější variantě oblečení.

3. Oblečte se tak, aby vaše oblečení nepřekypovalo mnoha detaily, vzory atd. V jednoduchosti je síla a krása zaroveň. Nezapomeňte, že hlavním detailem fotografie byste měli být vy a ne vaše oblečení.

4. Oblečte se tak, abyste k sobě (a prostředí resp. pozadí) ladili. Předem je dobré se s fotografem dohodnout na prostředí a jeho barevné kompozici. Následně pak prodiskutovat možné barevné variace vašeho oblečení. Zde je pár zajímavých barevných kombinací pro vaší inspiraci.

5. Oblečte si dobrou náladu a focení si užijte.

Dobré fotoštěstí! Zůstaňte se mnou pro dalšíčlánky...