Prices

ENGLISH The final photographs are primarily handed over in electronic form on CD (or USB flash drive - see Surcharges) or in other way (see Information and Business conditions).

CATEGORY 1 - celebrations, reportages
Types:
- Photos of celebrations (birthday parties, corporate and other)
- Reportage photos
Note:
- photo will go through a basic retouching - cropping, contrast, brightness, focus, color balance ...
PackageLength of photoshooting / Count of taken picturesCount of colorful photosFinal count of all photos
(that is in colorful and its black&white version)
Price [CZK]
1A60 mins / 30-401020899
1B90 mins / 60-8020401699
1C120 mins / 80-10040803199


CATEGORY 2 - children, newborn, family, portraits
Types:
- Newborn photos
- Children photos
- Family photos
- Portrait photos (corporate, LinkedIn, beauty ...)
- Lifestyle photo (Natural photos at your home, outdoors or selected environments. They are artificial, simply natural.)
Note:
- photo will go through a basic retouching (cropping, contrast, brightness, focus, color balance ... ) + extra retouching of skin, smoothing wrinkles outstanding (no facial features) ...
- a possibility of shooting with stylist with surcharge (contact me for details)
PackageLength of photoshooting / Count of taken picturesCount of colorful photosFinal count of all photos
(that is in colorful and its black&white version)
Price [CZK]
2A60 mins / 30-40510899
2B   POPULAR90 mins / 60-8010201499
2C120 mins / 80-10020402699


CATEGORY 3 - products, property
Types:
- Product photos
- Property photos (interiors, exteriors ...)
Note:
- photo will go through a basic retouching (cropping, contrast, brightness, focus, color balance ... ) + extra retouching focused on the perfect appearance of the product
- each product is photographed from three angles / perspectives, that means there will be three photos per product
- each photo is provided in three sizes (full, medium and small for use on the website / e-shop)
- photo of the product on different backgrounds (white, colored ...) or by agreement
PackageLength of photoshooting / Count of taken picturesCount of colorful photosFinal count of all photos
(that is in colorful and its black&white version)
Price [CZK]
3A60 mins / 30-409181099
3B90 mins / 60-8018361999
3C150 mins / 80-10036723599


CATEGORY 4
Types:
- as per your wishes
Note:
- If you have not chosen any of our predefined packages, please check our photogifts offer or contact me so that we can discuss your ideas and find common solution according to your requirements.


SURCHARGES
- In a case of the shooting outside of the studio or traveling outside Prague, the surcharge is CZK 8 per 1 km.
- If you prefer to hand over the photos on a USB flash drive than on a CD (free): USB Flash Drive - 4 GB: CZK 150, 8 GB: 200 CZK.
- Photos can also be printed on demand (up to 10 pieces = 90 CZK, 11-20 pieces = 130 CZK, 21-30 pieces = 170 CZK, ...).

Price list is valid as of 1 March 2016 until further notice. I am not VAT registered subject.

Ceník

ČESKY Výsledné fotografie jsou primárně předány v elektronické podobě na CD (či USB flash disku - viz. Příplatky) nebo jinou cestou (viz. Informace a obchodní podmínky).

KATEGORIE 1 - oslavy, reportáže
Druhy:
- Fotografie oslav (večírky narozeninové, firemní a jiné)
- Reportážní fotografie
Poznámka:
- u fotografie je provedena základní retuš - ořez, kontrast, jas, ostření, vyvážení barev...
BalíčekDélka focení / Počet nafocených snímkůPočet barevných fotografiíCelkový počet fotografií
(tj. v barevném a černobílém provedení)
Cena [Kč]
1A60 minut / 30-401020899
1B90 minut / 60-8020401699
1C120 minut / 80-10040803199


KATEGORIE 2 - děti, miminka, rodina, portréty
Druhy:
- Novorozenecké fotografie
- Dětské fotografie
- Rodinné fotografie
- Portrétní fotografie (firemní, LinkedIn, beauty...)
- Lifestylové fotografie (Přirozené fotografie u Vás doma, v přírodě či vybraném prostředí. Nejsou strojené, jednodušše přirozené.)
Poznámka:
- u fotografie je provedena základní retuš (ořez, kontrast, jas, ostření, vyvážení barev...) + extra retuš pleti, zjemnění výrazných vrásek (ne obličejových rysů)...
- možnost fotografování s vizážistkou za příplatek (kontaktujte mě pro podrobnosti)
BalíčekDélka focení / Počet nafocených snímkůPočet barevných fotografiíCelkový počet fotografií
(tj. v barevném a černobílém provedení)
Cena [Kč]
2A60 minut / 30-40510899
2B   OBLĺBENÝ90 minut / 60-8010201499
2C120 minut / 80-10020402699


KATEGORIE 3 - produkty, nemovitosti
Druhy:
- Produktové fotografie
- Fotografie nemovitostí (interiéry, exteriéry ...)
Poznámka:
- u fotografie je provedena základní retuš (ořez, kontrast, jas, ostření, vyvážení barev...) + extra retuší zaměřenou na dokonalý vzhled produktu
- každý produkt je vyfotografován ze tří úhlů / pohledů, tj. na třech výsledných fotografiích
- každá fotografie je poskytnuta ve třech velikostech (plná, střední a malá pro použití na webových stránkách / eshopu)
- fotografie produktu na různém pozadí (bílé, barevné...) či dle dohody
BalíčekDélka focení / Počet nafocených snímkůPočet barevných fotografiíCelkový počet fotografií
(tj. v barevném a černobílém provedení)
Cena [Kč]
3A60 minut / 30-409181099
3B90 minut / 60-8018361999
3C150 minut / 80-10036723599


KATEGORIE 4
Druhy:
- Dle Vašeho přání
Poznámka:
- Pokud jste si nevybrali z naší balíčků, prohlédněte si prosím nabídku našich fotodárků nebo mě prosím kontaktujte, abychom si upřesnili Vaše představy a našli společné řešení dle Vašich požadavků.


PŘĺPLATKY
- V případě fotografování mimo ateliér či mimo Prahu je cestovní příplatek 8 Kč za 1 km.
- Pokud preferujete předání fotografií raději na USB flash disku než na CD (zdarma): USB Flash disk - 4GB: 150 Kč, 8GB: 200 Kč
- Fotografie mohou být také na požádání vytištěny (do 10ks = 90 Kč, 11-20ks = 130 Kč, 21-30ks = 170 Kč,...)

Ceník platný od 01.03.2016 do odvolání. Nejsem plátce DPH.