What is the aperture number useful for? | K čemu je dobré clonové číslo?

What is the aperture number useful for? | K čemu je dobré clonové číslo?

24-03-2016


ENGLISH I'm quite often asked what does the number behind "F/" stands for. Answer: this is an aperture value. Fine, but how shall we understand it? There could be various ways to explain it, but I usually use the simple one. ;-) This number express a position in the range. Usually from 1.4 to 22. The bigger this number is, the sharper image you make. With other words, more this number be increasing, more sharpness you will introduce in your image = more sharped objects will be visible. And vise versa. If you want to have sharp main object (I.e. face while photoshooting portrait) and the surrounded background should be blurred, move on the mentioned range from 22 to 1.4.

As usual, there is one "but!" Aperture is communicated as "F/1.4", "F/8"... that said, it is "mathematical fraction." So when I said that 22 is the biggest in the range, in a fact it is the lowest as we talk about "mathematical fraction" here. However at the end of the day, just remember that closure to 1.4 (or F/1.4) gives you sharp main object and more blurred background while closure to 22 (or F/22) gives you more sharpness to all objects in the image.

Good photoluck! Stay tunned for next articles...

ČESKY Docela často jsem dotazován, co vlastně číslo za "F/" znamená. Odpověď: jedná se o hodnotu clony. Dobře, ale jak mu máme rozumět? Zde by se dalo odpovědět různými způsoby, ale já obvykle používám ten nejjednodušší. ;-) Toto číslo lze vyjádřit jako konkrétní hodnotu rozsahu. Obvykle od 1.4 do 22. čím vyšší je toto číslo, tím ostřejší fotografii uděláte. Jinými slovy, čím více se toto číslo zvyšuje, tím více ostrosti ve svém snímku zachytíte = více objektů bude ostrých. A naopak. Chcete-li mít ostrý hlavní objekt (například při focení potrétů) a rozmazané okolí, přesuňte se v daném rozsahu od 22 do 1.4.

Jako obvykle, je tam jedno "ale!" Clona je uváděna jako "F/1.4", "F/8" ... To znamená, že je to "matematický zlomek." Takže když jsem řekl, že 22 je největší v rozsahu, ve skutečnosti je to nejmenší, jelikož zde mluvíme o "matematickém zlomku." Avšak nakonec je hlavní si pamatovat, že expozice blíže k 1.4 (resp. F/1.4) poskytuje ostrý hlavní objekt s rozostřeným pozadím, zatímco blíže k 32 (resp. F/32), vám dává větší ostrost u všech objektů na fotografii.

Dobré fotoštěstí! Zůstaňte se mnou pro další články...